دستگاه آیکون هارد پیروزی

Device Hard Drive Win icon
هنرمند: Hopstarter (Available for custom work)
بسته های آیکون: Hard Drive (18 icons)
مجوز: CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 4.0
استفاده تجاری: مجاز (Author Arrangement required -> Visit artist website for details).
دانلود PNG دانلود ICO دانلود ICNS

دانلود اندازه های دیگر از این آیکون

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

متحرک آیکون درایو
فرودگاه دیسک آیکون