کامیون بازگشت نماد سبز

Truck Back Green icon
هنرمند: Icons-Land (Available for custom work)
بسته های آیکون: Transporter Multiview (50 icons)
مجوز: رایگان برای استفاده غیر تجاری.
استفاده تجاری: مجاز نیست
دانلود PNG دانلود ICO دانلود ICNS

دانلود اندازه های دیگر از این آیکون

128×128 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

سه چرخه پایی برگشت آیکون آبی رنگ
کانتینر کشتی به سمت چپ آیکون قرمز